• ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ; ആരോഗ്യ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

  ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ; ആരോഗ്യ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

  കുവൈത്ത്

 • ഇസ്ലാഹി സെൻറർ ഇഫ്ത്വാറും സ്നേഹ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു

  ഇസ്ലാഹി സെൻറർ ഇഫ്ത്വാറും സ്നേഹ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു

  കുവൈത്ത് ഇ

 • Ramadan Quiz - Results (Sura Qasas)

  Ramadan Quiz - Results (Sura Qasas)

  results    

 • ഇസ്ലാഹി സെന്റര് സമൂഹ നോന്പ് തുറയും സ്നേഹ സംഗമവും ശനിയാഴ്ച

  ഇസ്ലാഹി സെന്റര് സമൂഹ നോന്പ് തുറയും സ്നേഹ സംഗമവും ശനിയാഴ്ച

  കുവൈത്ത് :

LATEST NEWS

annur-international-quran-online-quiz.jpg
6 March, 2018

ONLINE USERS

We have 142 guests and no members online

online-users.png
 • All
 • BOOKS REVIEW
 • HADEES PADNAM
 • IIC UNIT NEWS
 • YOUTH CORNER
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

GALLERY

Kuwait Indian Islahi Centre is a voluntary organization of Indian expatriates since 2002. It is operating under the supervision of Kuwait Ministry of Awqaf and Islamic affairs and affiliated to Embassy of India.